Mój mały budżet

Racjonalne planowanie budżetu domowego jest pierwszych krokiem na drodze do nabycia ważnej umiejętności, jaką jest odpowiedzialne zarządzania posiadanym kapitelem.
Podsumowanie miesięcznych przychodów i rozchodów, pozwala w pierwszej kolejności zorientować się w stanie własnych finansów, a później przeprowadzić analizę i ostatecznie zoptymalizować domowy przepływ gotówki.
Większa efektywność w zarządzaniu własnymi pieniędzmi przynosi wiele wymiernych korzyści:
1. oszczędności w skali miesięcznej i w ujęciu rocznym
2. długoterminowe planowanie wydatków
3. możliwość prowadzenia inwestycji
Monitorowanie własnych wydatków i zysków pozwala zorientować się we własnej sytuacji mikroekonomicznej. Przedstawienie budżetu domowego, jako księgi przychodów i rozchodów, rzuca nowe światło na podejmowane decyzje konsumenckie i jest pierwszym krokiem do poprawienia stanu własnego portfela.
Drugi krok obejmuje analizę wydatków. Bardzo często niektóre punkty z pozycji wydatków, można w przyszłym budżecie pominąć całkowicie lub co najmniej zmniejszyć ich udział.
Optymalizacja jest końcowym etapem rewitalizacji własnych finansów i polega na zrealizowaniu planu wyznaczonego w poprzednich krokach. Ten etap jest najtrudniejszy, gdyż niejednokrotnie wiąże się ze zmianą aktualnych nawyków, co dla wielu ludzi jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.
Racjonalne planowanie budżetu, może być rozwiązaniem wielu problemów, jedynie za pomocą kilku prostych zabiegów.

Jedno słowo, wiele zjawisk

Znane wszystkim słowo „finanse” swoim znaczeniem obejmuje kilka procesów, których zwykły człowiek zwyczajnie sobie nie uświadamia. Pod tym pojęciem kryje się gromadzenie pieniędzy, zarządzenie nimi, oraz ich wydanie.
Z perspektywy życia codziennego każdy z tych elementów wydaję się intuicyjny i raczej nikt nie poświecą im większej uwagi. Jednak jak to się zdarza, istnieje o wiele więcej możliwości niż jest powszechnie znanych
Gromadzenie pieniędzy dla wielu osób oznacza, tylko i wyłącznie znalezienie pracy i utrzymywanie się na stanowisku. W tym modelu w zamian za wykonywanie określonych czynności otrzymuje się pieniądze. Zarabianie pieniędzy wielokrotnie wykracza poza ten schemat. Środki finansowe można pozyskiwać dodatkowo ze źródeł takich jak:
-własna działalność gospodarcza
-sprzedaż dóbr własnych
-spadki
-oszczędzanie
Oszczędzanie pieniędzy ściśle wiąże się z kolejnym procesem, czyli zarządzaniem.
Odkładanie pieniędzy wyłącznie na ROR lub prostych kontach oszczędnościowych nie jest optymalnym sposobem dbania o posiadane fundusze. W obu przypadkach na zgromadzone środki w negatywny sposób oddziałuje inflacja. Z roku na rok posiadane fundusze tracą na wartości.
Ze względu na powszechnie znany efekt, warto jest przetransferować kapitał w dobra trwałe, które co najmniej przeciwstawiają się zjawisku spadku wartości.
Ostatni element to wydawanie pieniędzy. Nawyki konsumentów są różne, jednak większość społeczeństwa łączy fakt, bezsensownego i nieprzemyślanego trwonienia pieniędzy.
Ludzie korzystają z drogich rozwiązań, powierzają obowiązki innym w zamian za gratyfikację finansową. W wielu tego rodzaju przypadkach można było efektywniej wydać posiadane fundusze.

Zarządzanie pieniędzmi można poprawić na własnych podwórku uświadamiając sobie kilka faktów które ilustruje w ogólny sposób artykuł. Nie jest jednak prawdą, że dbanie o własny kapitał jest rzeczą trudną.

Co do czego, czyli o tym co proponują banki

Pensje w Polsce, w porównaniu ze średnią Europejską, nie przedstawia się zbyt okazała. Minimalne zarobki, w przypadku umów o pracę, rozpoczynają się od kwoty tysiąca sześciuset złotych, natomiast średnia oscyluje wokół czterech tysięcy złotych.
Koszty życia i utrzymania w proporcji do zarobków, również nie przestawiają się rewelacyjnie. Z tego powodu niezwykle ważne jest odpowiednie zarządzanie posiadanym kapitałem.
Można tego dokonać na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest zapoznanie się z produktami bankowymi i wybranie spośród szerokiej gamy produktów rozwiązania idealnego dla siebie.
Produkty bankowe można podzielić na kilka głównych kategorii, są to:
konta osobiste
kredyty
lokaty
produkty inwestycyjne.
Każda z wymienionych usług przeznaczona jest do innych zadań.
Konta osobiste służą przechowywaniu bieżącej gotówki pochodzącej np. z pracy
Kredyty są rozwiązaniem dla osób potrzebujących pilnie gotówki, jednak z pewnych powodów nie posiadają oni w tym momencie odpowiedniej ilości środków własnych
Lokaty są sposobem na powiększenie posiadanego kapitału. W zamian za powierzenie pieniędzy instytucji finansowej, ta zobowiązuje się do wypłacenia po pewnym czasie tej kwoty powiększonej o zysk.
Produkty inwestycyjne przeznaczone są dla najbardziej świadomych klientów. Decydując się na nie ponosi się większe ryzyko, niż w przypadku lokaty, jednak potencjalne zyski są znacznie większe.
Każdy produkt należący do konkretnej kategorii, może się nieznacznie różnic między sobą, w zależności od instytucji finansowej, która go oferuje.
Ogólna znajomość zagadnień świata finansów pozwala odnaleźć się w gąszczu ofert.

Stan portfela

Ludzi, pod względem zasobności portfela można podzielić na trzy główne kategorie:
1. tych co posiadają pieniądze – w rozumieniu znacznej ich ilości
2. na tych, których fundusze dostosowane są do aktualnych potrzeb i nie występują nadwyżki kapitału
3. nie posiadających gotówki.
Przynależność do każdej z przedstawionych grup, związana jest z jednym kryterium – majętnością.
Umiejscowienie w kategorii jest zależne od kilku czynników:
urodzenia
szczęścia
umiejętności
Ustrój gospodarczy występujący w naszym kraju umożliwia przechodzenie z jednej grupy do innej. Jest to ważne, gdyż najbiedniejsze osoby mogą dzięki swojej ciężkiej pracy znaleźć się wyżej w klasyfikacji.
Każda z ogólnie przedstawionych grup posiada inne potrzeby, preferencje i przyzwyczajenia.
Stosunkowo łączy je niewiele, z tego powodu oferowane im produktu różnią się od siebie.
Najlepiej widoczne jest to w przypadku usług finansowych, ściśle związanych z przedstawionym kryterium.
Zamożni klienci otrzymują preferencyjne warunki korzystania z usług, są też bardziej wiarygodni w oczach banku.
Produkty skierowane dla tej grupy docelowej to kredyty, konta osobiste, oraz fundusze inwestycyjne.
Pozostałe dwie grupy również mogą korzystać z przedstawionych produktów jednak potencjalne zyski z nich są niewielkie.
Majętności jest ważna w kilku dziedzinach życia, jednak nie jest wyznacznikiem ludzkiego człowieczeństwa. Co ważne i na co należy zwrócić uwagę to fakt, że każdy jest panem własnego losu.

Historia kluczowego elementu każdej transakcji

Dawno, dawno temu, gdy ludzie nie stworzyli jeszcze cywilizacji, głównym środkiem płatniczym były trwałe, materialne dobra. W tamtych, odległych czasach, rozważanych już prawie wyłącznie przez historyków, w głównej mierze obowiązywał handel wymienny. Ludzie otrzymywali coś, za coś innego co dla drugiego kontrahenta przestawiało odpowiednio wartość. Wymianie początkowo podlegały towaru, by z czasem wymienić się na kosztowności, w tym najpopularniejsze złoto.
Tego rodzaju handel nie był jednak w żadnym stopniu efektywny. Wiązało się to z rozmiarami produktów, ich nieporęcznością, czy trudnością w ocenie rzeczywistej wartości.
W czasach gdy dominującą role przejęły kosztowności wymiana pomiędzy handlarzami w znacznym stopniu się uprościła. Łatwiej było o transport, ustalenie cen i powszechną wymianę.
Złoto było akceptowane przez wszystkich, więc nie istniała trudność związana ze znalezieniem chętnym na oferowany towarów.
Wiele lat później wprowadzono do obiegu, w miejsce metali szlachetnych, papierowe pieniądze.
Stanowiło to genialne rozwiązanie problemów. Są najporęczniejsze z trwałych środków płatniczych, trudne do sfałszowania i powszechnie akceptowane.
Główną zaletą jest ich rozmiar. W przypadku posiadania ogromnego bogactwa, ich ilość jest znacznie mniejsza niż jakiegokolwiek kruszcu.
Prawdopodobnie to przesądziło o ich powszechnym sukcesie.
Dzisiaj jednak i one przeżywają swój zmierzch. Aktualnie coraz popularniejsze są transakcje elektroniczne i to właśnie pieniądz świata wirtualnego święci triumfy.

Każdy kiedyś dorośnie

Wkraczając w dorosłe życie, w większości przypadków, spada na człowieka obowiązek utrzymywania samego siebie. Poza tradycyjnymi wydatkami na własne przyjemności, z portfela wyparowują pieniądze, które muszą być przeznaczone na jedzenie, mieszkanie i rachunki.
W przypadku gdy nie zarabia się horrendalnych sum, odpowiednie zarządzanie posiadanym kapitałem jest kluczowe do uregulowania wszystkich opłat i zaspokojenia własnych potrzeb.
Odpowiednie gospodarowanie pieniędzmi może odbywać się dzięki własnej wiedzy i dyscyplinie lub za pomocą jednego z wielu produktów finansowych.
Pierwsza możliwość wiąże się ze skrupulatnością i odpowiedzialnością osoby która wybiera tą drogę. Pieniądz w tym modelu pochodzą z tradycyjnej pracy, a ich wymiana na dobra podlega regulacji jedynie wynikającej z bieżących potrzeb konsumenckich.
Produkt finansowy, który odgrywa tu najważniejszą rolę, i często jest jedyny, to rachunek ROR.
Drugi z przedstawianych modeli opiera się na znajomości i aktywnym korzystaniu z dostępnych produktów finansowych. Pieniądze mogą pochodzić z jednego z wielu źródeł, są to:
firma
oszczędności
inwestycje
giełda
Pieniądze w tym systemie, krążą w bardziej skomplikowany sposób. W zależności od koniunktury przesuwane są pomiędzy akcjami, obligacjami, lokatami i inwestycjami np. w nieruchomości.

Wybranie dogodnej dla siebie drogi samofinansowania swoich potrzeb zależne jest od indywidualnych preferencji i potrzeb. Wszystko jednak pozostaje w ludzkich rękach.

Wojna o klienta

Banki prześcigają się w oferowanych przez siebie produktach. Toczy się między nimi prawdziwa walka o zdobycie klienta. Jest to uzasadnione, gdyż na tym właśnie opiera się ich model biznesowy.
Jednymi ze zwycięzców toczącej się bitwy są klienci. Rywalizujące pomiędzy sobą banki, najczęściej obniżają ceny swoich usług, przez co klienci płacą mniej i zyskują więcej, oraz podnoszą standard obsługi.
Każdy z produktów finansowych oferowanych przez firmy z branży, jest indywidualnie dopracowywany, w celu zachęcenia potencjalnego odbiorcy do zainteresowania się ofertą.
Kredyty generują w każdym banku największe zyski, przez co posiadają ogromne pole do wprowadzania korzystnych zmian. Konkurencja na rynku powoduje spadek oprocentowania kredytu, zmniejszenie opłat związanych z zaciągnięciem kredytu, oraz skracają czas kredytowania.
Lokaty, są jednym ze źródeł funduszy dla banku. Te z kolei zostają wyżej oprocentowane, oraz regulamin nakładany na tą usługę staje się mniej restrykcyjny. Tym samym zyski w skali rocznej kształtują się na wyższym poziomie, oraz ewentualne przedterminowe rozwiązanie umowy nie pociąga za sobą radykalnych konsekwencji.
Konta bankowe dzięki konkurencji zostają dodatkowo oprocentowane, przez samo posiadanie pieniędzy na rachunku bieżącym generuje zyski. Rywalizacja pomiędzy firmami sprawia, ze wzrasta szybkość transakcji, oraz spadają koszta użytkowania, czy wręcz pojawią się zwroty za wykonywanie specjalnych akcji np. zapłacenia za pomocą karty za codzienne zakupy.

Finanse dotyczą wszystkich, każdy w dzisiejszym świecie niezależenie od swojej własnej wolnej woli zmuszony jest do korzystania z usług świata finansjery. Z pożytkiem dla użytkowników jest gdy to firmy zabiegają o klienta, a nie odwrotnie.

Praca sposobem na pozyskiwanie pieniędzy

Istnieje wiele osób, które chciałyby być w przyszłości bogate, są jednak tacy, którym to w zupełności nie jest potrzebne do szczęścia. Zatem można zaobserwować dwie skrajne postawy, jednak, jak się zdaje, osób wykazujących potrzebę życia w ubóstwie jest mniej niż tych pierwszych, więc artykuł skierowany będzie do ludzi starających się wzbogacić.
Istnieje wiele dróg pozyskiwania pieniędzy. Każda z nich jest specyficzna dla pewnej grupy ludzi, których to zdaniem ich własna jest najlepsza.
Najpopularniejsze rozwiązania to:
1. Praca na etacie i awans w strukturach firmy
2. Otworzenie własnej działalności gospodarczej
a. Start up
b. Wykorzystanie jednego ze sprawdzonych modeli biznesowych
3. Czerpanie zysków z inwestycji
Praca na etacie to sprawdzony przez wielu model na życie. Związanie z jedną firmą na dłużej, powoduje budowanie autorytetu w przedsiębiorstwie, zdobywanie wiarygodności i ostatecznie awans. W międzyczasie jest to nieustanne podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności.
Inna możliwością jest rozpoczęcie własnego biznesu. W takich schemacie, to właściciel firmy jest sobie sterem, żaglem i okrętem. To on wytycza drogę i zyski są zależne jedynie od podejmowanych przez niego decyzji.
Nowo powstające firmy można podzielić na dwie główne kategorie:
1. innowacyjne przedsięwzięcia, które prowadzają nową jakość na rynek, nazywane popularnie start up
2. powielenie systemu sprawdzającego się od dawna lub działanie jako franczyzobiorca pod znaną marką
Ostatni sposób pozyskiwania pieniędzy to inwestowanie w różnego rodzaju dobra, z których można czerpać wymierne korzyści. Mogą to być inwestycje w nieruchomości, gra na giełdzie, czy też zakup drogich. Wybór branży jest zależny jedynie od indywidualnych preferencji.

Pieniądze można pozyskiwać jedną z wielu dostępnych metod, wszystko zależy wyłącznie od preferencji osoby zainteresowanej. Warto zauważyć, że prędzej czy później ten problem dotknie wszystkich ludzi.

Tańsze i lepsze życie

O tym, że droższy ale nie znaczy lepszy chyba wiemy już wszyscy. Jak wiadomo nie oznacza to, że dobrej jakości produkt, który trochę kosztuje jest do niczego lecz wręcz przeciwnie, czasami coś za co zapłacimy niewielkie pieniądze może stanowić równie dobry produkt. Tak dzieje się z tego powodu ponieważ wszystko zależy od producenta, nie do ceny. Warto zatem podchodzić bez emocji do zakupów. Rozsądek jest wielkim przyjacielem finansów. Aby one się nas trzymały powinniśmy wiedzieć, że pieniądze są związane nie tylko z wydawaniem tych środków, a również i gromadzenie. Zatem powinniśmy je nie tylko wydawać lecz również wiedzieć jaki sposób zatrzymywać pieniądze przez sobie. Wiele osób nie wierzę w swoje możliwości w tym zakresie. Dzieje się tak z tego względu ponieważ jak twierdzą te osoby te pieniądze nigdy się ich nie trzymały. Tego typu schematy należy jednak jak najszybciej zwalczyć. Są one wrogiem zdrowego rozsądku oraz lepszego życia. Jeśli tylko podejmiemy pewien wysiłek, który będzie produkowane na oszczędzanie, wówczas będziemy mogli być zadowoleni ze swoich osiągnięć. Co za tym idzie po pierwsze warto w siebie uwierzyć. Wiara jest tu niczym od do działania. Jeśli tylko popchnie nas wiara, wówczas powinniśmy zacząć pracować na sukces. Osoby, które podjęły taką walkę wiedzą, że jest ona bardzo trudna nie jest jednak niemożliwe jest osiągnięcie sukcesu. Wszystko zależy od nas samych.

Nie przepłacaj

Każdy kto zna się na finansach wie o tym, że można zaoszczędzić. Jest to niezwykle realna perspektywa. Nie ma ona większego związku jeśli mamy na myśli sytuacje jaka jest obserwowana na rynku. Trzeba to bardzo mocno podkreślić. Mamy tu na myśli tego typu ludzi, którzy wszystko walają na bardzo złą sytuację ekonomiczną w naszym kraju. Chodzi tu o to aby zabrać im możliwość wykrętów. Tylko w tego typu sytuacji to czy oni się z obligowanindo tego aby wziąć się za swoje finanse w sposób stanowczy i bezwzględny. Nie ma tu żadnej taryfy ulgowej. Aby zatem zaoszczędzić trzeba wziąć pod uwagę kilka różnych sytuacji. Na przykład możliwość zaoszczędzenia w życiu codziennym. Wielu osobom wydaje się to wręcz nierealne. Nie jest to jednak prawdą. Jeśli chcemy mówić o finansach powinniśmy wziąć pod uwagę naszą sytuację ekonomiczną. Jest to nieodzowny element rachunku sumienia, który będzie w stanie nam ułatwić oszczędności. Warto na przykład zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście potrzebujemy kolejnej pary butów. Bowiem, jak wiadomo w obecnej sytuacji rynkowej nie jest trudno o to by kupić w niskiej cenie dobrą i solidną parę butów. Promocje kuszą nas niemal w każdej wystawy sklepowej. Trzeba mieć bardzo silny charakter aby temu nie ulec. Warto jednak uszczypnąć się w sytuacji kryzysowej i przypomnieć sobie o dziurze, którą posiadamy w portfelu. Takie ćwiczenie pomoże każdemu kto ma problem z organizacją w dziedzinie finansów.