Ekonomia a nauki ścisłe

Naukowcy nie zawsze są zgodni co do faktu, czy ekonomie należy zaliczyć do typowo ścisłych nauki i wprowadzić do programu nauczania wcześniej, niż na etapie studiów. Większość jednak popiera ten pomysł. Zdolność do logicznego myślenia, planowania i gospodarowania zasobami, to podstawowe cechy jakimi charakteryzuje się ekonomia. Nabycie tych umiejętności pomaga osiągnąć bardzo wiele w dziedzinie zawodowej i w zakresie gromadzenia prywatnych oszczędności, oraz dokonywania inwestycji. Wprowadzanie tej nauki jako przedmiot w liceum, umożliwiłoby również uczniom na dokonanie przyszłościowych wyborów i podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej kierunku studiów. Ekonomia dostępna jest bowiem na wielu uczelniach, nie tylko tych o profilu finansowo- rachunkowym, ale również ogólnokierunkowych. Chętnych do zgłębienia tej wiedzy nie brakuje. Znajomość gospodarki i struktury finansów państwowych, jest z pewnością pomocne, podczas pierwszych lat studiów. Wiedze ta mają szansę posiadać jedynie ci, którzy nabędą ją we własnym zakresie. Wprowadzenie tych informacji w ramach lekcji na etapie szkoły średniej, jest więc dobrym sposobem na przygotowanie przyszłych ekonomistów do studiów, a następnie pracy w zawodzie.

Dodaj komentarz