Finanse osobiste

Finanse osobiste to dość często używane określenie do opisania tego, w jaki sposób zarządzamy swoim domowym budżetem. Okazuje się jednak, że jest to także nazwa dziedziny nauki, która ma do tego trochę bardziej statystyczne podejście. Warto jednak zapoznać się z wynikami badań uczonych, które mogą mieć także wpływ na to, ile pieniędzy będziemy mieć na swoim koncie. Finanse osobiste jako dziedzina nauki zajmuje się między innymi analizą różnych potrzeb występujących w gospodarstwach domowych i sposobami ich zaspokajania. Drugą dużą gałęzią jest badanie zachowań konsumentów. Często są także badane skłonności do oszczędzania oraz inwestowania. Sposób, w jaki inwestujemy, wydajemy i oszczędzamy jest po części związany z kulturą, z jakiej pochodzimy, ale głównie oparty jest na czynnikach opisujących daną gospodarkę oraz zapowiedziach specjalistów. Mamy tendencję do oszczędzania, gdy gospodarka ma zwalniać i wydajemy więcej, gdy rusza dodatkowa produkcja, dodatkowo napędzając popyt. Finanse osobiste to bardzo przydatna dziedzina, która opisuje nie tylko ekonomiczne czynniki, ale mówi też dużo o narodach i ich przyzwyczajeniach oraz podejściu do pieniądza. Niektóre narody inwestują w wiedzę, inne w dobra. Dopiero szersza perspektywa pozwala dojrzeć te trendy.