Jedno słowo, wiele zjawisk

Znane wszystkim słowo „finanse” swoim znaczeniem obejmuje kilka procesów, których zwykły człowiek zwyczajnie sobie nie uświadamia. Pod tym pojęciem kryje się gromadzenie pieniędzy, zarządzenie nimi, oraz ich wydanie.
Z perspektywy życia codziennego każdy z tych elementów wydaję się intuicyjny i raczej nikt nie poświecą im większej uwagi. Jednak jak to się zdarza, istnieje o wiele więcej możliwości niż jest powszechnie znanych
Gromadzenie pieniędzy dla wielu osób oznacza, tylko i wyłącznie znalezienie pracy i utrzymywanie się na stanowisku. W tym modelu w zamian za wykonywanie określonych czynności otrzymuje się pieniądze. Zarabianie pieniędzy wielokrotnie wykracza poza ten schemat. Środki finansowe można pozyskiwać dodatkowo ze źródeł takich jak:
-własna działalność gospodarcza
-sprzedaż dóbr własnych
-spadki
-oszczędzanie
Oszczędzanie pieniędzy ściśle wiąże się z kolejnym procesem, czyli zarządzaniem.
Odkładanie pieniędzy wyłącznie na ROR lub prostych kontach oszczędnościowych nie jest optymalnym sposobem dbania o posiadane fundusze. W obu przypadkach na zgromadzone środki w negatywny sposób oddziałuje inflacja. Z roku na rok posiadane fundusze tracą na wartości.
Ze względu na powszechnie znany efekt, warto jest przetransferować kapitał w dobra trwałe, które co najmniej przeciwstawiają się zjawisku spadku wartości.
Ostatni element to wydawanie pieniędzy. Nawyki konsumentów są różne, jednak większość społeczeństwa łączy fakt, bezsensownego i nieprzemyślanego trwonienia pieniędzy.
Ludzie korzystają z drogich rozwiązań, powierzają obowiązki innym w zamian za gratyfikację finansową. W wielu tego rodzaju przypadkach można było efektywniej wydać posiadane fundusze.

Zarządzanie pieniędzmi można poprawić na własnych podwórku uświadamiając sobie kilka faktów które ilustruje w ogólny sposób artykuł. Nie jest jednak prawdą, że dbanie o własny kapitał jest rzeczą trudną.

Dodaj komentarz