Każdy kiedyś dorośnie

Wkraczając w dorosłe życie, w większości przypadków, spada na człowieka obowiązek utrzymywania samego siebie. Poza tradycyjnymi wydatkami na własne przyjemności, z portfela wyparowują pieniądze, które muszą być przeznaczone na jedzenie, mieszkanie i rachunki.
W przypadku gdy nie zarabia się horrendalnych sum, odpowiednie zarządzanie posiadanym kapitałem jest kluczowe do uregulowania wszystkich opłat i zaspokojenia własnych potrzeb.
Odpowiednie gospodarowanie pieniędzmi może odbywać się dzięki własnej wiedzy i dyscyplinie lub za pomocą jednego z wielu produktów finansowych.
Pierwsza możliwość wiąże się ze skrupulatnością i odpowiedzialnością osoby która wybiera tą drogę. Pieniądz w tym modelu pochodzą z tradycyjnej pracy, a ich wymiana na dobra podlega regulacji jedynie wynikającej z bieżących potrzeb konsumenckich.
Produkt finansowy, który odgrywa tu najważniejszą rolę, i często jest jedyny, to rachunek ROR.
Drugi z przedstawianych modeli opiera się na znajomości i aktywnym korzystaniu z dostępnych produktów finansowych. Pieniądze mogą pochodzić z jednego z wielu źródeł, są to:
firma
oszczędności
inwestycje
giełda
Pieniądze w tym systemie, krążą w bardziej skomplikowany sposób. W zależności od koniunktury przesuwane są pomiędzy akcjami, obligacjami, lokatami i inwestycjami np. w nieruchomości.

Wybranie dogodnej dla siebie drogi samofinansowania swoich potrzeb zależne jest od indywidualnych preferencji i potrzeb. Wszystko jednak pozostaje w ludzkich rękach.

Dodaj komentarz