Korpopracownicy w małych firmach

W Polsce w ostatnich latach pojawiło się wiele przedsiębiorstw z obcym kapitałem. Dzięki temu tysiące osób znalazło zatrudnienie. Dzięki pracy w zagranicznych koncernach wiele osób mogło zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowych środowiskach i poznać kulturę pracy Pomijając fakt wynagrodzeń i roli pracownika w korporacjach, ich obecność przyniosły wiele dobrego dla polskiej przedsiębiorczości. Dlaczego?
Otóż wiele osób po latach doświadczeń w korporacjach odchodzi do mniejszych, często rodzimych firm, gdzie wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte w wielkich koncernach. Dzięki temu wiele narzędzi zarzadzania i koncepcji jest wcielana w życie w małych firmach. To pozwala wejść tym organizacjom na wyższy poziom rozwoju.
Dla polskich przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy zatrudnienie pracownika z doświadczeniem w korporacji może być sposobem na wprowadzenie ładu i porządku, zwłaszcza jeśli jest on przyjęty na stanowisko kierownicze. O ile takie narzędzia jak 5S czy Kaizen (usprawnienia) są czymś naturalnym dla pracowników koncernów, o tyle są rzadko spotykane w małych firmach, które często wyrosły z rodzinnego biznesu. Pozyskiwanie pracowników z przeszłością w korporacjach pozwala na skorzystanie z ich doświadczenia. Dla nich postępowanie zgodnie ze standardami jest naruralnym sposobem działania w codziennej pracy.