Podział nauki jaką jest ekonomia

Ekonomia to dziedzina nauki, która bada oddziaływanie społeczeństwa na różnego rodzaju dóbr materialne oraz usługi, mając na uwadze zarówno teraźniejszą jak i przyszła konsumpcję danych grup społecznych. Ekonomia pozwala nam zrozumieć prawa jakimi rządzi się rynek.
Wyróżniamy różne rodzaje ekonomii. Należą do nich cztery podstawowe grupy. Pierwszym z nich jest mikroekonomia. Przedmiotem jej badań są pojedyncze jednostki czyli na przykład gospodarstwa domowe jak i firmy oraz przedsiębiorstwa, podejmujące decyzje związane z osiągnięciem jak największych zysków. Do mikroekonomii zaliczyć można gospodarkę danego regionu oraz państwa, która postrzegana jest jako zbiór decyzji podejmowanych przez jednostki, nie jako całość.
Makroekonomia z kolei bada zachowania rynkowe jako ogół interakcji jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi grupami osób. Pod uwagę brana jest więc gospodarka o dość szerokim zasięgu taka jak narodowa oraz międzynarodowa. To głównie makroekonomia przewiduje zdarzenia jakie będą miały miejsce na rynku oraz stara się znaleźć rozwiązania, które zapobiegną tym niekorzystnym zjawiskom. Jest to szczególnie ważne dla gospodarki o większej randze takiej jak narodowa czy światowa.

Dodaj komentarz