Rola ekonomisty

Zawód ekonomisty jest wielu z nas znany. Nie zawsze jednak mamy świadomość tego na czym on polega i co znajduje się w zakresie obowiązków, wykonującego ten zawód. Ekonomista w ogólnym rozumieniu, to ekspert który zajmuje się wszelkimi zagadnieniami ekonomi teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem makroekonomii, oraz prognozowaniem w tym zakresie. Stąd też pojawiają się różnorodne pojęcia, między innymi takie jak ekonometria, czy ekonomia matematyczna. W znaczeniu pokrewnym zarządzaniu, ekonomistą możemy nazwać również bankiera, czy też finansistę, a nawet księgowego. Jest to więc nauka bardzo szeroka, obejmująca wiele aspektów. Stąd też dokonać możemy jej podziałów. Mikroekonomia, jak nazwa wskazuje, dotyczy mniejszych jednostek czy przedsiębiorstw. Tej grupie podlegają między innymi rolnicy, handlarze i różnego rodzaju producenci. Ważniejszym rodzajem ekonomii jest jednak makroekonomia. Obejmuje ona działania na poziomie państw, czy całego świata. Określa stopień zatrudnienia, bezrobocia, przychodu , czy tez produktu krajowego brutto i netto. To właśnie tym działem zajmuje się większość ekonomistów, ze względu na jego opłacalność i istotność. W zakresie makroekonomii popularne jest również prognozowanie.

Dodaj komentarz