Rozpoczęcie studiów

Wielu maturzystów staje przed koniecznością wyboru kierunku studiów. Nie dla wszystkich jest on jednak oczywisty i łatwy. Podstawą do rozważań są wyniki z egzaminu maturalnego, zwanego potocznie egzaminem dojrzałości. Jeśli bowiem nie są one zbyt wysokie, zakres możliwości wyboru kierunku znacznie się zawęża. Dla osób które natomiast napisały maturę bardzo dobrze, drzwi do wielu uczelni są otwarte szeroko. Młodzi ludzie, którzy nie posiadają określonej pasji i tym samym nie są zdeterminowani na studiowanie wybranego kierunku, myślą racjonalnie i przyszłościowo. Podejmują się więc studiów na kierunkach, które zapewnią im stałe zatrudnienie i wysokie wynagrodzenie. Zdaniem wielu są to wszystkie te dziedziny, które związane są z liczbami i naukami ścisłymi. Dlatego tez dużym zainteresowaniem cieszy się ekonomia. Są to studia dwustopniowe, z których pierwsza część – licencjat, trwa trze lata, drugi stopień natomiast dwa. W ich trakcie studenci uczą się takich przedmiotów jak matematyka, statystyka, ekonomia stosowana i wszystkich pokrewnych tej dziedzinie. Mimo iż teoretycznie studia te powinny stanowić przepustkę do kariery, to jednak ilość absolwentów uczelni wyższych, kończących ten kierunek, tworzy konkurencję na rynku pracy.

Dodaj komentarz