Stan portfela

Ludzi, pod względem zasobności portfela można podzielić na trzy główne kategorie:
1. tych co posiadają pieniądze – w rozumieniu znacznej ich ilości
2. na tych, których fundusze dostosowane są do aktualnych potrzeb i nie występują nadwyżki kapitału
3. nie posiadających gotówki.
Przynależność do każdej z przedstawionych grup, związana jest z jednym kryterium – majętnością.
Umiejscowienie w kategorii jest zależne od kilku czynników:
urodzenia
szczęścia
umiejętności
Ustrój gospodarczy występujący w naszym kraju umożliwia przechodzenie z jednej grupy do innej. Jest to ważne, gdyż najbiedniejsze osoby mogą dzięki swojej ciężkiej pracy znaleźć się wyżej w klasyfikacji.
Każda z ogólnie przedstawionych grup posiada inne potrzeby, preferencje i przyzwyczajenia.
Stosunkowo łączy je niewiele, z tego powodu oferowane im produktu różnią się od siebie.
Najlepiej widoczne jest to w przypadku usług finansowych, ściśle związanych z przedstawionym kryterium.
Zamożni klienci otrzymują preferencyjne warunki korzystania z usług, są też bardziej wiarygodni w oczach banku.
Produkty skierowane dla tej grupy docelowej to kredyty, konta osobiste, oraz fundusze inwestycyjne.
Pozostałe dwie grupy również mogą korzystać z przedstawionych produktów jednak potencjalne zyski z nich są niewielkie.
Majętności jest ważna w kilku dziedzinach życia, jednak nie jest wyznacznikiem ludzkiego człowieczeństwa. Co ważne i na co należy zwrócić uwagę to fakt, że każdy jest panem własnego losu.

Dodaj komentarz